Overzicht van de voornaamste hondenziekten waartegen u uw huisdier kan laten vaccineren

Hondenziekte of Ziekte van Carre

Een virus - nauw verwant aan het mazelenvirus van de mens - veroorzaakt deze ziekte. De voornaamste symptomen zijn: neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymtomen, soms ook braken en diarree. Deze ziekte kan leiden tot blijvende invaliditeit of sterfte.

Parvovirose of Kattenziekte

Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte, die vooral bij pups gevreesd is. Parvovirose geeft aanleding tot hevig braken, bloederige ernstige diarree en uitdroging.

Leptospirose of Rattenziekte

Leptospirose is een bacteriele aandoening die ook kan overgaan op de mens. De besmettingsbron is de bruine rat die voorkomt in beekjes en grachten. Hoofdzakelijk worden de nieren en de lever aangetast en de ziekte gaat met hoge koorts gepaard.

Besmettelijke hepatitis

Ernstige leveraandoening die gekenmerkt wordt door zeer hoge koorts, bleek tandvlees, braken, buikpijn en in vele gevallen geelzucht.

Kennelhoest of infectieuze tracheobronchitis

Ademhalingsziekte met aantasting van de luchtpijp en de bronchen. Veroorzaakt een typische droge hoest. Deze vaccinatie wordt frequent verplicht bij hondenshows of plaatsing in een pension of kennel.

Hondsdolheid of rabies

Het is de meest gevreesde hondenziekte, met bijna steeds een dodelijke afloop. Ook voor de mens is razernij dodelijk. Hondsdolheid veroorzaakt een aantasting van de hersenen met gedragswijzigingen als gevolg (agressie). Ten zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie ertegen verplicht. Voor buitenlands reizen is ook een rabiescertificaat verplicht.

 

- terug naar overzicht hondenziekten -

Overzicht van de voornaamste kattenziekten waartegen u uw huisdier kan laten vaccineren

Kattenziekte of Typhus - Panleucopenie

Een zeer besmettelijke virusaandoening die hoge sterfte veroorzaakt.
Typische symptomen zijn algemene loomheid, koorts, braken en waterige diarree. Ook het beenmerg en de lymfeklieren kunnen aangetast worden. Dit geeft aanleiding tot een verminderde afweer waardoor andere infectieziekten het ziektebeeld kunnen verergeren. Virusinfectie bij drachtige katten kan leiden tot kittens met hersenafwijkingen (incoordinatie van de gang).

Niesziekte of Kattengriep

Meerdere ziekteverwekkers spelen bij deze luchtwegaandoening een rol (calicivirus, katten herpes virus en een aantal bacterien zoals Bordetella bronchiseptica en Chlamydia).
De voornaamste symptomen zijn vermoeidheid, niezen, neusvloei en tranende ogen, conjunctivis en koorts. Soms zijn er ook pijnlijke zweren in de mond aanwezig die de voedselopname belemmeren. Katten die herstellen van kattengriep blijven frequent drager van deze virussen en blijven deze ziektekiemen verspreiden.

Kattenleucose

Leucose wordt aanzien als een van de belangrijkste ziekten en doodsoorzaken bij de kat. Het leucemievirus verspreidt zich door onderling contact. De tijd tussen de infectie en het ontstaan van de ziekte kan zeer lang zijn (soms jaren). Een besmette kat lijkt dus perfect gezond maar vormt een groot gevaar voor haar soortgenoten in de buurt.
De ziektetekens zijn zeer uiteenlopend omdat leucose zich kan uiten in verschillende vormen oa. tumoren, bloedarmoede, diarree,etc.
Alvorens uw kat te laten inenten kan de dierenarts snel en heel betrouwbaar met behulp van een bloedtest een zekere diagnose stellen.

Razernij of Rabies

Ook de kat is gevoelig voor het razernijvirus. Een kat met razernij zal, in tegenstelling met de hond, eerder wegkruipen en slechts bij hoge uitzondering bijten. Ten zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie tegen rabies verplicht. Voor buitenlandse reizen is een rabiescertificaat verplicht.

 

- terug naar overzicht kattenziekten -

 

 

-Top-

- terug naar nuttige weetjes -